Welcome, guest! Login / Register - Why register?
[email protected] webmail now available. Want one? Go here.

Paste

Pasted as Plain Text by mynikal ( 10 years ago )
##### translated strings #####

%d Bytes
== %d BajtĂłw

%d of %d servers, %d players
== %d z %d serwerĂłw, %d graczy

%d%% loaded
== Załadowano %d%%

%ds left
== Pozostało: %ds

%i minute left
== Pozostało minut: %i

%i minutes left
== Pozostało minut: %i

%i second left
== Pozostało sekund: %i

%i seconds left
== Pozostało sekund: %i

%s wins!
== Wygrał %d!

-Page %d-
== -Strona %d-

Abort
== Anuluj

Add
== Dodaj

Add Friend
== Dodaj znajomego

Address
== Adres

All
== Wszyscy

Alpha
== Alfa

Always show name plates
== Zawsze pokazuj nicki

Are you sure that you want to delete the demo?
== Czy na pewno chcesz usunąć to demo?

Are you sure that you want to quit?
== Czy na pewno chcesz opuścić grę?

Are you sure that you want to remove the player from your friends list?
== Czy na pewno chcesz usunąć tego gracza z listy znajomych?

As this is the first time you launch the game, please enter your nick name below. It's recommended that you check the settings to adjust them to your liking before joining a server.
== To twoje pierwsze uruchomienie gry, podaj swój nick poniżej. Zalecane jest też sprawdzenie ustawieł i dopasowanie ich do swoich upodobał przed dołączeniem do gry.

Automatically record demos
== Automatycznie rejestruj dema

Automatically take game over screenshot
== Automatycznie zrób zdjęcia pod koniec gry

Blue team
== DruĹźyna niebieskich

Blue team wins!
== Drużyna niebieskich wygrała!

Body
== Ciało

Call vote
== Głosowanie

Change settings
== Zmień ustawienia

Chat
== Chat

Clan
== Klan

Client
== Klient

Close
== Zamknij

Compatible version
== Kompatybilna wersja

Connect
== Połącz

Connecting to
== Łączenie z

Connection Problems...
== Problemy z połączeniem...

Console
== Konsola

Controls
== Sterowanie

Count players only
== Licz tylko graczy

Country
== Kraj

Crc:
== Crc:

Created:
== Utworzony:

Current
== Obecna

Current version: %s
== Aktualna wersja: %s

Custom colors
== Dostosuj kolory

Delete
== Usuł

Delete demo
== Usuń demo

Demo details
== Szczegóły dema

Demofile: %s
== Plik dema: %s

Demos
== Dema

Disconnect
== Rozłącz

Disconnected
== Rozłączono

Display Modes
== Rozdzielczość ekranu

Downloading map
== Pobieranie mapy

Draw!
== Remis!

Dynamic Camera
== Dynamiczna kamera

Emoticon
== Emotikony

Enter
== WejdĹş

Error
== Błąd

Error loading demo
== Błąd przy ładowaniu dema

FSAA samples
== PrĂłbkowanie FSAA

Favorite
== Ulubiony

Favorites
== Ulubione

Feet
== Stopy

Filter
== Filtr

Fire
== Strzał

Folder
== Katalog

Force vote
== Wymuś głosowanie

Free-View
== Wolny widok

Friends
== Znajomi

Fullscreen
== Pełny ekran

Game
== Gra

Game info
== Informacje o grze

Game over
== Koniec gry

Game type
== Typ gry

Game types:
== Typy gier:

General
== OgĂłlne

Graphics
== Grafika

Grenade
== Granatnik

Hammer
== Młot

Has people playing
== Nie pokazuj pustych

High Detail
== Wysoka jakość obrazu

Hook
== Hak

Host address
== Adres serwera

Hue
== Kolor

Info
== Info

Internet
== Internet

Invalid Demo
== Nieprawidłowe demo

Join blue
== Do niebieskich

Join game
== Dołącz

Join red
== Do czerwonych

Jump
== Skok

Kick player
== Wyrzuć gracza

LAN
== LAN

Language
== Język

Length:
== Długość:

Lht.
== Jasność

Loading
== Ładowanie

MOTD
== Wiadomość dnia

Map
== Mapa

Map:
== Mapa:

Max Screenshots
== Maksymalna liczba zdjęć

Max demos
== Maksymalna długość dema

Maximum ping:
== Maksymalny ping:

Miscellaneous
== Róşne

Mouse sens.
== Czułość myszy

Move left
== W lewo

Move player to spectators
== Przesuń gracza do obserwatorów

Move right
== W prawo

Movement
== Sterowanie

Mute when not active
== Wycisz, kiedy gra nieaktywna

Name
== Nazwa

Name plates size
== Wielkość wyświetlanych nicków

Netversion:
== Wersja sieciowa:

New name:
== Nowa nazwa:

News
== Wiadomości

Next weapon
== Następna broń

Nickname
== Nick

No
== Nie

No password
== Bez hasła

No servers found
== Nie znaleziono serwerĂłw

No servers match your filter criteria
== Nie znaleziono serwerów spełniających twoje kryteria

Ok
== OK

Open
== OtwĂłrz

Parent Folder
== Nadrzędny katalog

Password
== Hasło

Password incorrect
== Błędne hasło

Ping
== Ping

Pistol
== Pistolet

Play
== Start

Play background music
== Odtwarzaj muzykę w tle

Player
== Gracz

Player country:
== Narodowość:

Player options
== Opcje gracza

Players
== Gracze

Please balance teams!
== Proszę wyrównać drużyny!

Prev. weapon
== Poprzednia broń

Quality Textures
== Szczegółowe tekstury

Quick search:
== Szybkie wyszukiwanie:

Quit
== Wyjście

Quit anyway?
== Wyjść mimo wszystko?

REC =:d
== REC =:d

Reason:
== PowĂłd:

Record demo
== Nagraj demo

Red team
== DruĹźyna czerwonych

Red team wins!
== Drużyna czerwonych wygrała!

Refresh
== Odśwież

Refreshing master servers
== Odświeżanie głównych serwerów

Remote console
== Zdalna konsola

Remove
== Usuń

Remove friend
== Usuń znajomego

Rename
== Zmień nazwę

Rename demo
== Zmień nazwę dema

Reset filter
== Domyślne filtry

Reset to defaults
== Przywróć domyślne

Rifle
== Laser

Round
== Runda

Sample rate
== Częst. próbkowania

Sat.
== Nasycenie

Score
== Wynik

Score board
== Tablica wynikĂłw

Score limit
== Limit punktĂłw

Scoreboard
== Tablica wynikĂłw

Screenshot
== Screenshot

Server address:
== Adres serwera:

Server details
== Szczegóły serwera

Server filter
== Filtr serwerĂłw

Server info
== Info serwera

Server not full
== Nie pokazuj pełnych

Settings
== Ustawienia

Shotgun
== Shotgun

Show chat
== PokaĹź chat

Show friends only
== PokaĹź tylko znajomych

Show ingame HUD
== Pokaż wewnątrzny HUD

Show name plates
== PokaĹź nicki

Show only supported
== PokaĹź tylko wspierane

Size:
== Rozmiar:

Skins
== Motywy

Sound
== Dźwięk

Sound error
== Błąd dźwięku

Sound volume
== Głośność

Spectate
== Obserwuj

Spectate next
== Obserwuj następnego

Spectate previous
== Obserwuj poprzedniego

Spectator mode
== Tryb obserwatora

Spectators
== Obserwatorzy

Standard gametype
== Standardowy typ gry

Standard map
== Standardowa mapa

Stop record
== Zatrzymaj nagrywanie

Strict gametype filter
== Szczegółowy filtr typu gry

Sudden Death
== Nagła Śmierć

Switch weapon on pickup
== Zmień broń po podniesieniu

Team
== DruĹźyna

Team chat
== Chat druĹźynowy

Teeworlds %s is out! Download it at www.teeworlds.com!
== Nowa wersja Teeworlds %s jest dostępna! Do ściągnięcia z www.teeworlds.com!

Texture Compression
== Kompresja tekstur

The audio device couldn't be initialised.
== Urządzenie dźwiękowe nie mogło zostać zainicjowane

The server is running a non-standard tuning on a pure game type.
== Ten serwer nie korzysta ze standardowych ustawień.

There's an unsaved map in the editor, you might want to save it before you quit the game.
== W edytorze jest niezapisana mapa, być może chcesz ją zapisać przed opuszczeniem gry.

Time limit
== Limit czasu

Time limit: %d min
== Limit czasowy: %d (w minutach)

Try again
== Ponów próbę

Type
== Typ

Type:
== Typ:

UI Color
== Kolor menu

Unable to delete the demo
== Nie można usunąć dema

Unable to rename the demo
== Nie można zmienić nazwy dema

Use sounds
== Włącz dźwięki

Use team colors for name plates
== UĹźyj koloru druĹźyn dla koloru nickĂłw

V-Sync
== V-Sync

Version
== Wersja

Version:
== Wersja:

Vote command:
== Komenda głosowania:

Vote description:
== Opis głosowania:

Vote no
== Nie

Vote yes
== Tak

Voting
== Głosowanie

Warmup
== Rozgrzewka

Weapon
== Uzbrojenie

Welcome to Teeworlds
== Witaj w Teeworlds

Yes
== Tak

You must restart the game for all settings to take effect.
== Zrestartuj grę, aby użyć nowych ustawień

Your skin
== Twój wygląd

no limit
== bez limitu

Show friends
== Pokazuj przyjaciół

This server is full
== Ten serwer jest pełny

##### needs translation #####

##### old translations #####

 

Revise this Paste

Parent: 36254
Your Name: Code Language: