Welcome, guest! Login / Register - Why register?
[email protected] webmail now available. Want one? Go here.

Paste

Pasted as Plain Text by Mynikal ( 10 years ago )
##### translated strings #####

%d Bytes
== %d Bajtów

%d of %d servers, %d players
== %d z %d serwerów, %d graczy

%d%% loaded
== Wczytywanie %d%%

%ds left
== Pozostało %ds

%i minute left
== Pozostało minut: %i

%i minutes left
== Pozostało minut: %i

%i second left
== Pozostało sekund: %i

%i seconds left
== Pozostało sekund: %i

%s wins!
== %s wygrali!

-Page %d-
== -Strona %d-

Abort
== Anuluj

Add
== Dodaj

Add Friend
== Dodaj przyjaciół

Address
== Adres

All
== Wszyscy

Alpha
== Alfa

Always show name plates
== Zawsze pokazuj nazwy graczy

Are you sure that you want to delete the demo?
== Czy na pewno chcesz usunąć demo?

Are you sure that you want to quit?
== Czy na pewno chcesz wyjść?

Are you sure that you want to remove the player from your friends list?
== Czy na pewno usunąć przyjaciela z listy?

As this is the first time you launch the game, please enter your nick name below. It's recommended that you check the settings to adjust them to your liking before joining a server.
== To twoje pierwsze włączenie gry, wybierz swoją nazwe. Zaleca się, aby sprawdzić ustawienia, aby dostosować je do własnych upodobań, przed dołączeniem do gry.

Automatically record demos
== Automatyczne nagrywanie dema

Automatically take game over screenshot
== Automatyczne robienie zdjęcia na końcu gry

Blue team
== Niebiescy

Blue team wins!
== Niebiescy wygrali

Body
== Ciało

Call vote
== Głosowanie

Change settings
== Zmień ustawienia

Chat
== Chat

Clan
== Klan

Client
== Klient

Close
== Zamknij

Compatible version
== Kompatybilna wersja

Connect
== Połącz

Connecting to
== Łączenie z

Connection Problems...
== Problem z połączeniem...

Console
== Konsola

Controls
== Sterowanie

Count players only
== Licz tylko graczy

Country
== Kraj

Crc:
== Crc:

Created:
== Utworzono:

Current
== Obecna

Current version: %s
== Obecna wersja: %s

Custom colors
== Dostosuj kolory

Delete
== Usuń

Delete demo
== Usuń demo

Demo details
== Szczegóły dema:

Demofile: %s
== Plik dema: %s

Demos
== Dema

Disconnect
== Rozłącz

Disconnected
== Rozłączony

Display Modes
== Rozdzielczość

Downloading map
== Pobieranie mapy
 
Draw!
== Remis!

Dynamic Camera
== Dynamiczna kamera

Emoticon
== Emotikony

Enter
== Wejdź

Error
== Błąd

Error loading demo
== Błąd ładowania dema

FSAA samples
== Próbkowanie FSAA (Antyaliasing)

Favorite
== Ulubiony

Favorites
== Ulubione

Feet
== Stopy

Filter
== Filtr

Fire
== Strzał

Folder
== Katalog

Force vote
== Wymuś głosowanie

Free-View
== Wolna kamera

Friends
== Przyjaciele

Fullscreen
== Pełny ekran

Game
== Gra

Game info
== Info gry

Game over
== Koniec gry

Game type
== Typ gry

Game types:
== Typy gry:

General
== Ogólne

Graphics
== Grafika

Grenade
== Granatnik

Hammer
== Młot

Has people playing
== Grający gracze

High Detail
== Wysoka jakość

Hook
== Hak

Host address
== Adres hosta

Hue
== Kolor

Info
== Info

Internet
== Internet

Invalid Demo
== Nieprawidłowe demo

Join blue
== Niebiescy

Join game
== Dołącz do gry

Join red
== Czerwoni

Jump
== Skok

Kick player
== Wyrzuć gracza

LAN
== LAN

Language
== Język

Length:
== Długość:

Lht.
== Jasność

Loading
== Wczytywanie

MOTD
== Wiadomość dnia

Map
== Mapa

Map:
== Mapa:

Max Screenshots
== Maksymalna ilość zdjęć

Max demos
== Maksymalna długość dema

Maximum ping:
== Maksymalny ping:

Miscellaneous
== Różne

Mouse sens.
== Czułość myszy

Move left
== W lewo

Move player to spectators
== Przesuń gracza do widowni

Move right
== W prawo

Movement
== Sterowanie

Mute when not active
== Wycisz, kiedy gra nieaktywny

Name
== Nazwa

Name plates size
== Długość nazwy

Netversion:
== Wersja sieciowa:

New name:
== Nowa nazwa:

News
== Wiadomośći

Next weapon
== Następna broń

Nickname
== Nazwa

No
== Nie

No password
== Bez hasła

No servers found
== Nie znaleziono serwerów

No servers match your filter criteria
== Nie znaleziono żadnych serwerów wg. twoich kryteriów

Ok
== OK

Open
== Otwórz

Parent Folder
== Nadrzędny katalog

Password
== Hasło

Password incorrect
== Błędne hasło

Ping
== Ping

Pistol
== Pistolet

Play
== Graj

Play background music
== Odtwarzaj muzykę w tle

Player
== Gracz

Player country:
== Narodowość:

Player options
== Opcje gracza

Players
== Gracze

Please balance teams!
== Proszę wyrównać drużyny!

Prev. weapon
== Poprzednia broń

Quality Textures
== Szczegółowe tekstury

Quick search:
== Szybkie wyszukiwanie:

Quit
== Wyjście

Quit anyway?
== Wyjść?

REC =:d
== REC =:d

Reason:
== Powód:

Record demo
== Nagraj demo

Red team
== Czerwoni

Red team wins!
== Czerwoni wygrali!

Refresh
== Odśwież

Refreshing master servers
== Odświeżanie serwerów głównych

Remote console
== Zdalna konsola

Remove
== Usuń

Remove friend
== Usuń przyjaciela

Rename
== Zmień nazwę

Rename demo
== Zmień nazwę dema

Reset filter
== Zresetuj filtry

Reset to defaults
== Ustaw domyślne

Rifle
== Laser

Round
== Runda

Sample rate
== Częstotliwość próbkowania:

Sat.
== Nasycenie

Score
== Punkty

Score board
== Punktacja

Score limit
== Limit punktów

Scoreboard
== Punktacja

Screenshot
== Screenshot

Server address:
== Adres serwera:

Server details
== Szczegóły serwera

Server filter
== Filtr serwera

Server info
== Info serwera

Server not full
== Nie pokazuj pełnych

Settings
== Ustawienia

Shotgun
== Shotgun

Show chat
== Pokaż chat

Show friends only
== Pokaż tylko przyjaciół

Show ingame HUD
== Pokaż wewnętrzny HUD

Show name plates
== Pokazuj nazwy graczy

Show only supported
== Pokaż tylko wspierane

Size:
== Wielkość:

Skins
== Wygląd

Sound
== Dźwięk

Sound error
== Błąd dźwięku

Sound volume
== Głośność

Spectate
== Widownia

Spectate next
== Obserwuj następnego

Spectate previous
== Obserwuj poprzedniego

Spectator mode
== Tryb widza

Spectators
== Widzowie

Standard gametype
== Standardowa gra

Standard map
== Standardowa mapa

Stop record
== Zakończ nagrywanie

Strict gametype filter
== Szczegółowy filtr typu gry

Sudden Death
== Nagła śmierć

Switch weapon on pickup
== Automatycznie zmień do broni podniesionej

Team
== Drużyna

Team chat
== Chat drużynowy

Show friends
== Pokaż przyjaciół

Teeworlds %s is out! Download it at www.teeworlds.com!
== Nowa wersja Teeworlds %s jest dostępna! Do ściągnięcia z www.teeworlds.com!

Texture Compression
== Kompresja tekstur

The audio device couldn't be initialised.
== Urządzenia audio nie może być zainicjowane.

The server is running a non-standard tuning on a pure game type.
== Ten serwer korzysta z nie standardowych ustawień gry.

There's an unsaved map in the editor, you might want to save it before you quit the game.
== W edytorze map masz nie zapisaną mapę. Czy chesz ją zapisać?

Time limit
== Limit czasu

Time limit: %d min
== Limit czasu: %d min

Try again
== Spróbuj ponownie

Type
== Typ

Type:
== Typ:

UI Color
== Kolor menu

Unable to delete the demo
== Nie można usunąć dema

Unable to rename the demo
== Nie można zmienić nazwy dema

Use sounds
== Użyj dźwięku

Use team colors for name plates
== Użyj koloru drużyn dla koloru nazw

V-Sync
== Synchronizacja pionowa monitora (V-Sync)

Version
== Wersja

Version:
== Wersja:

Vote command:
== Polecenie głosowania:

Vote description:
== Opis głosowania:

Vote no
== NIE

Vote yes
== TAK

Voting
== Głosowanie

Warmup
== Rozgrzej się

Weapon
== Uzbrojenie

Welcome to Teeworlds
== Witamy w Teeworlds

Yes
== Tak

You must restart the game for all settings to take effect.
== Zrestartuj grę aby użyć nowych ustawień

Your skin
== Twój wygląd

no limit
== brak limitu

##### old translations #####

 

Revise this Paste

Parent: 36197
Children: 36231
Your Name: Code Language: